Iekļaušana

Mūsu galvenais mērķis ir iekļaušana caur mākslu.

Apmācības

Organizējam un vadam apmācības kultūras darbiniekiem par saskarsmi ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Projekti

Realizējam gan vietēja, gan starptautiska mēroga projektus.


Mūsu vīzija

Katram cilvēkam ir tiesības brīvi piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, baudīt mākslu un tās ieguvumus.

/Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 27.pants/


Un tieši katra mūsu paša rokās ir spēja šo realizēt. Izkrāsosim mūsu dzīves kopā!